Bảo trì bảo dưỡng

Dịch vụ Bảo trì bảo dưỡng Năng lượng mặt trời

Chủ sở hữu hệ thống thường thắc mắc “làm cách nào để bảo trì các tấm pin mặt trời và đảm bảo sản xuất điện tối đa?”. Khách hàng luôn tìm cách tăng doanh thu từ hệ năng lượng mặt trời đồng thời giảm chi phí hoạt động. Để đạt được điều đó, cần giữ cho các tấm pin mặt trời luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất đảm bảo lợi tức đầu tư tối đa. Các tấm pin mặt trời được bảo trì đúng cách có thể hoạt động tốt trong nhiều năm. 

Lợi ích của việc bảo trì bảo dưỡng

 Loại bỏ sự cố
  • Cải thiện, tăng độ an toàn 
  • Tăng sản lượng điện tạo ra 
  • Tăng doanh thu 
  • Chi phí bảo trì ít hơn
  • Tăng tuổi thọ hoạt động của hệ điện mặt trời

Dịch vụ Bảo trì bảo dưỡng do Genergy cung cấp

Các tấm pin mặt trời thường ít phải bảo trì, cực kỳ bền và thường hoạt động ngoài trời trong nhiều năm. Tuy nhiên, bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời thường liên quan đến việc sản xuất điện, đó là lý do tại sao Genergy khuyên khách hàng nên theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống. Bằng cách chú ý đến những thay đổi trong hoạt động, khách hàng có thể xác định và giải quyết các vấn đề một cách chủ động. Do đó, các dịch vụ bảo trì và vận hành năng lượng mặt trời của Genergy được đưa ra như sau:

  • Bảo trì Phòng ngừa – Kiểm tra và sửa chữa tại chỗ.
  • Dịch vụ và sửa chữa – Dịch vụ được ký hợp đồng riêng lẻ. Điều này bao gồm: vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời, chẩn đoán, sửa chữa, phân tích năng lượng, vận hành thử / vận hành lại, nghiệm thu tài sản,…

Dịch vụ Bảo trì khác

  • Gen R&R – Tháo dỡ và Thay thế Hệ điện mặt trời. Khi Genergy tháo dỡ các tấm pin năng lượng mặt trời, khung đỡ và các phụ kiện trên mái để giúp mái nhà của Khách hàng sẵn sàng cho việc thay thế, sửa chữa hoặc nâng cấp, cải tạo. Genergy sẽ thay thế, lắp đặt lại hệ điện mặt trời khi mái đã hoàn thành việc nâng cấp, thay thế.
  • Gen Panel Remove – Tháo dỡ Hệ điện mặt trời. Chủ nhà hoặc Khách hàng muốn thay thế mái nhà cũ có thể cần phải tháo dỡ hệ điện mặt trời.
Call Now Button
viTiếng Việt