Project Description

DỰ ÁN VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG (O&M) – FGL MEKONG VỚI CÔNG SUẤT 552.69 KWP

Genergy vô cùng vinh hạnh khi được lựa chọn là đơn vị thực hiện công tác O&M với nhiều hạng mục khác nhau. Hệ thống đi vào hoạt động giúp tạo ra sản lượng điện 786.754 kwh/năm và đã giảm được khoảng 4500 tấn CO2 hằng năm giúp bảo vệ môi trường.

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Loại hình: Điện mặt trời mái nhà
  • Hạng mục: Vệ sinh pin, vệ sinh tủ inverter, kiểm tra cáp và máng cáp AC và DC, kiểm tra tủ điện MSB.
  • Địa điểm: Đồng Tháp
  • Nhà đầu tư: Becis
  • Thời gian thực hiện: 2022
0kwp
Tổng công suất
0Tấn
Lượng khí thải CO2/năm