Thiết bị mới dùng để phát hiện lỗi tấm pin mặt trời

Một công ty Tây Ban Nha đã phát triển một hệ thống cung cấp phát hiện lỗi các tấm pin mặt trời tự động ở bất kỳ quy mô hệ thống hộ gia đình, công nghiệp hoặc nhà máy.

Các đường cong IV của một tấm pin được phát hiện bởi thiết bị Module Smart

Một hệ thống mới phát hiện lỗi các tấm pin mặt trời vào thời điểm đúng đã được chào giá đầu tiên bởi công ty Clever Solar Devices. Công ty được thành lập đầu năm nay và chuyên về mảng tối ưu hóa việc quản lý năng lượng trong quy mô tiện ích các nhà máy năng lượng mặt trời.

Bhishma Hernández, giám đốc của một doanh nghiệp có trụ sở tại Soria đã cho tạp chí PV biết rằng thiết bị của công ty Smart Module được tạo thành trên công nghệ số của nghành công nghiệp năng lượng mặt trời và tìm ra lỗi tự động trong suốt quá trình vận hành và bảo dưỡng.

Công ty Smart Module là nền IoT dùng để kết nối ‘’trái tim của năng lượng quang điện đến mạng internet và (tải) dữ liệu đến công nghệ đám mây (cloud)’’, theo thông tin từ nhà phát triển.

Smart Module

“Sự phát hiện đúng thời điểm và sự chuẩn đoán thông minh hiệu quả các vấn đề mà không làm gián đoạn quá trình sản xuất” Hernández cho biết.

Hệ thống Smart Module đảm bảo rằng mỗi tấm pin mặt trời trong một chuỗi hoặc dự án quy mô lớn được giám sát từ xa và sản phẩm có thể chuẩn đoán khi các lỗi cho dù các lỗi là do hiệu suất thấp, bị vỡ hoặc do bề mặt bị bẩn. Sự can thiệp thủ công có thể thực hiện trong một vài trường hợp được loại bỏ khi cần thiết, nhân viên sẽ biết bất kỳ vấn đề nào trong lần khảo sát công trường trước đó. Công ty Clever Solar Devices nói rằng hệ thống của họ có thể mở rộng và có thể dễ dàng tích hợp với các nền tảng thông số kỹ thuật khác.

Biện pháp giám sát bao gồm một bảng điện tử đính kèm vào hộp nối của mỗi tấm pin và làm việc cùng một ứng dụng website.

Phần cứng đo lường các đường cong I-V, công suất sản xuất, hiệu suất, sản lượng điện của các tấm pin và các điều kiện khí tượng ảnh hưởng đến sản lượng.

Sản lượng cho thấy 7% hao hụt, được phân tích bởi Smart Module

Hernandez, cho rằng, đường cong I-V (dòng điện, điện áp) của tấm pin chỉ ra các bản chất của các vấn đề về sản lượng, ông bổ sung thêm, Smart Module có thể dùng trên các hệ thống mái năng lượng mặt trời, cột đèn, và ứng dụng không lưới từ xa khác.

Gubi Nguyen