Home/Bài viết/CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN/TIÊU CHUẨN IEC 61215 – Quy định về thiết kế tấm pin mặt trời

IEC 61215 là một tiêu chuẩn chứng nhận của Châu Âu với quy trình kiểm tra, điều kiện và yêu cầu cụ thể cho định hình và giám định thiết kế pin mặt trời sử dụng tinh thể silic trên mặt đất. IEC là từ viết tắt của International Electrotechnical Commission (IEC). IEC 61215 do cơ quan IEC viết và ban hành.

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn là IEC 61215: “Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design Qualification and type approval”. Tên theo tiếng Việt là IEC 61215: “Mô-đun quang điện (PV) tinh thể silic trên mặt đất – Tính chất thiết kế và loại phê duyệt”

Quy trình kiểm tra cho một mô-đun hay panel mặt trời (PMT) theo tiêu chuẩn IEC 61215 được tóm tắt thành các nhóm như sau:

 • Diagnostic: kiểm tra ngoại quan, đốm nhiệt trên bề mặt.
 • Electrical: kiểm tra điện trở cách, dòng rò do ẩm ướt.
 • Performance Parameters: đo công suất cực đại tại điều kiện chuẩn (STC – Standard Test Conditions), hệ số nhiệt độ, nhiệt độ làm việc thực tế (NOCT – Nominal Operating Cell Temperature), công suất cực đại tại bức xạ thấp.
 • Thermal: kiếm tra diode vòng (bypass diode), đốm nhiệt (hot spot).
 • Irradiance: Chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng bức xạ UV.
 • Environmental: Nhiệt độ vòng tuần hoàn, nhiệt độ ẩm, nhiệt độ thay đổi đột ngột.
 • Mechanical: kiểm tra lực tải tác dụng, độ chịu tác dụng của dây dẫn, chịu tác dụng của mưa đá

Các phương pháp kiểm tra trong tiêu chuẩn IEC 61215

Dựa trên các nhóm đặc tính kiểm tra trên, các phương pháp thí nghiệm, đo đạc, kiểm tra tấm pin mặt trời trong tiêu chuẩn IEC 61215 được đưa ra như sau:

Tất cả các phương pháp kiểm tra trên đều quan trọng, tuy nhiên các phương pháp liên quan đến môi trường được quan tâm đáng kể. Một số cơ quan, phòng thí nghiệm trên thế giới hoặc nhà sản xuất pin mặt trời tiến hành các phương pháp môi trường với thông số đặc biệt khắc nghiệt hơn gấp hai lần hoặc ba tiêu chuẩn IEC (tăng thời gian, cường độ hoặc nồng đồ,…)

Tấm pin mặt trời của Genergy sử dụng được thí nghiệm kiểm tra ở phương pháp Thermal Cycle Test với 600 vòng (IEC chỉ thực hiện với 200 vòng), Humidity Feeze Test với 30 vòng (IEC chỉ thực hiện với 10 vòng) và Damp Heat Test với 3000 giờ (IEC chỉ thực hiện 1000 giờ). Xem thêm sản phẩm tấm pin mặt trời của Genergy tại đây.

Quy trình kiểm tra trong tiêu chuẩn IEC 61215

Quy trình thí nghiệm kiểm tra của tiêu chuẩn IEC 61215 được chia ra làm 5 chuỗi thí nghiệm.

Các tiêu chí đánh giá trong IEC 61215

Một thiết kế pin mặt trời sẽ được đánh giá là vượt qua các phương pháp kiểm tra và đạt chất lượng của IEC 61215 nếu vượt qua các điều kiện sau:

 • Độ suy giảm của công suất không được vượt quá 5% công suất đo được ban đầu đối với mỗi lần kiểm tra và không được vượt quá 8% đối với một chuỗi thí nghiệm kiểm tra.
 • Yêu cầu của phương pháp kiểm tra MQT 10.3 (kiểm tra cách điện) phải được đáp ứng.
 • Không có những phá hủy lớn về bề mặt (bề mặt bên ngoài bị vỡ, nứt, bị cong hoặc lệch; các vết nứt trong một cell pin mặt trời nhỏ bên trong mô-đun không làm giảm một phần diện tích vượt quá 10% diện tích của nó; bị bong bóc hoặc tách lớp)
 • Không có mẫu nào cho thấy lỗi hở mạch và rò rỉ đất trong quá trình kiểm tra.

Cấu trúc loại mô-đun được đưa vào trong quy trình kiểm tra phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Tất các vật liệu sử dụng và thành phần cấu tạo mô-đun phải đồng nhất.
 • Số cell bên trong mô-đun ít nhất được kết nổi bởi một bypass diode là giống nhau.
 • Kích thước mô-đun và công suất đầu ra định mức không được vượt quá 10% của loại mô-đun kiểm tra.

Tất cả các mô-đun đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ được kết hợp thành một họ, dòng mô-đun.