Home/Bài viết/CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN/TIÊU CHUẨN IEC 61730 – Quy định an toàn cho tấm pin năng lượng mặt trời

Tiêu chuẩn IEC 61730 là một tiêu chuẩn chứng nhận của Châu Âu với quy trình kiểm tra, điều kiện và yêu cầu cụ thể cho định hình và giám định thiết kế pin mặt trời sử dụng tinh thể silic trên mặt đất. IEC là từ viết tắt của International Electrotechnical Commission (IEC). Tiêu chuẩn IEC 61730 do cơ quan IEC viết và ban hành. Xem thêm các cơ quan tiêu chuẩn, chứng chỉ chứng nhận tại đây.

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn là IEC 61730: Photovoltaic (PV) module safety qualification. Tên tiếng Việt là Chứng chỉ an toàn cho mô-đun quang điện (PV).

Quy trình kiểm tra cho một mô-đun hay panel mặt trời (PMT) theo tiêu chuẩn IEC 61730 được chia dựa trên 2 phần như sau:

  • Phần 1: Yêu cầu về cấu trúc. Phần này xác định các đặc tính thiết kế bắt buộc của các mô-đun (như là khoảng cách tối thiểu của các bộ phận dẫn điện so với các cạnh mô-đun, độ dày yêu cầu của hộp nối điện,…) và yêu cầu của các loại vật liệu sử dụng trong mô-đun (có tính chất ổn định tia bức xạ, thông số nhiệt độ, lớp bảo vệ,…). Các kiểm tra đáp ứng các nhu cầu này được thực hiện trên cơ sở các bản vẽ kỹ thuật và phê chuẩn bởi nhà cung cấp. Các kiểm tra bổ sung có thể được thực hiện nếu bản vẽ không đáp ứng được.
  • Phần 2: Xác định một số thí nghiệm kiểm tra bổ sung cụ thể để xác định độ an toàn điện và cơ của các mô-đun trong suốt thời gian hoạt động của ba loại ứng dụng A, B, C. Phần hai mô tả các yêu cầu chống lại nguy cơ sốc điện, nguy cơ hỏa hoạn, an toàn cơ học và cấu trúc.

Các phương pháp kiểm tra trong tiêu chuẩn IEC 61730

Dựa trên các nhóm đặc tính kiểm tra trên, các phương pháp thí nghiệm, đo đạc, kiểm tra tấm pin mặt trời trong tiêu chuẩn IEC 61730 được đưa ra như sau:

Các tiêu chí trong tiêu chuẩn IEC 61730

Để đạt được tiêu chuẩn IEC 61730 thì tất các các yêu cầu liên quan đến thiết kế, vật liệu theo tiêu chuẩn phần 1 và đáp ứng được tất cả các yêu cầu kiểm tra trong phần 2 của IEC 61730.

Cũng như tiêu chuẩn IEC 61215, tiêu chuẩn IEC 61730 luôn đề cập đến loại mô-đun mà các phương pháp kiểm tra được áp dụng. Các mô-đun được xem là một họ nếu có cùng các tiêu chí sau:

  • Kích thước mô-đun lớn nhất
  • Công suất đầu ra tối đa
  • Số lượng cell tối thiểu, khoảng cách giữa các dãy và cạnh của module
  • Thiết kế mô-đun và bộ gắn module (mounting)

Một yêu cầu quan trọng cho IEC 61730 là các mẫu kiểm tra phải được trải qua quy trình kiểm tra được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 61215 trước khi kiểm tra an toàn và quy trình của IEC 61730 phải kết hợp với quy trình kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC 61215 hoặc IEC 61646.

Xem thêm tiêu chuẩn IEC 61730 dành cho tấm pin mặt trời REC Solar tại đây.